Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat`iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minlab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir

Бизнинг намунали депутатларимиз

ХАЛҚ ТАНЛОВИ – ҲАҚ ТАНЛОВ

Бунга эришиш учун фуқаролар билан яқиндан, дилдан мулоқот қилмоқ даркор.