Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat`iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minlab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir

Қалбга инган нур

МОМО ЎГИТ АЙТАДИ

МАЪНАВИЙ ХАЗИНА