Алоқа

Сайт фаолияти юзасидан таклиф ёки танқидларингиз борми? «21asr.uz»га мақола ёки хабар юбормоқчимисиз? Ёки ўзингиз гувоҳ бўлган қандайдир ҳодиса ҳақида маълум қилмоқчимисиз? Ҳамкорликка тайёрмиз, биз билан ўзингизга қулай шаклда боғланинг.

Манзил

Манзил: Тошкент шаҳри Нукус кўчаси 73-А уй.

Aлоқа учун

Тел: 71 215-63-80; 71 281-40-17
электрон почта: [email protected]